карта сайта
     Наш край   |   История   |   Община   |   Традиции   |   Музыка   |  Персоналии   |  Друзья    О сайте 
     
 

ЛОМИР ЗИНГЕН (ЧИРИБОМ)

Вступление.

Припев:
Чирибим, чирибом
Чирибим, бом, бом, бом
Бом, бом, бом
Чирибим, чирибом
Чирибим, бом, бом, бом, бом
Чирибири, бири, бири,
Бири, бири, бири, бири
Бири, бири, бири, бири
Бим, бом, бом
Чирибири, бири, бири
Бири бири бом!
Чирибим, бом, бом, бом, бом.

Проигрыш.
1. Ломир зинген киндэрлэх
А зэймэрл цузамэн
А нигндл а фрэйлэхэн
Мит вэртэлэх вус грамэн
Ди мамэ кохт а локшн суп
Мит кашэ ын мыт кнэйдлэх
Ким дэр – йонтэв Пирэм
Вэл мир шпилн зих ин дрэйдлэх.

Припев.

Проигрыш.
2. Амул из индзэр рэбэню
Гэгангэн интэр вэйгн
Мит а мул hэйпт ун цуплюхэн
Ингисн а рэгн.
Шрайт дэр рэбэ
Цы дэр хмарэ:
“hэр ойф гисн васэр!”
Зайнэн алэ х’сидим
Трикн аройс
Нор дэр рэбэ из аройс а насэр.

Припев.

Проигрыш.
Мэн зугт, аз ин дэм штэтл Хэлэм
Лэбн нор наруным.
Ойб мир зэйнын ди клигэ
hобн мир а шэйэм пуним.
Ди хэлмэр лахн туг ин нахт
Цэлухэс ди газлуним.
Ну зугтше вэр из нарыше
И вэр зайнэн ди хахумим.

Припев.

<< Скачать трек песни в mp3 >>